كهكشان خیال

ولی احمد شاکر

  تحلیل سیاسی به زبانهای دری و انگلیسی:                  www.wshaaker.blogspot.com  تماس:                                                        wshaaker@hotmail.com نمیخواهم نمیخواهم که دیگر جای کشتن باشی ای میهن  به اشک آلوده چشم و خون به ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 61 بازدید
آبان 90
1 پست
آبان 89
1 پست
تیر 88
1 پست